Torutööd 24/7 Tallinnas ja Harjumaal

Veearvesti ehk veemõõtja vahetamine ja taatlemine

Veemõõtja korpus

Veemõõtja korpuses olev tiivik mõõdab vee hulka

Vesi on väga tähtis loodusressurss, mis on organismi ellujäämiseks hädavajalik. Seetõttu tuleb meil veega väga hoolikalt ümber käia. Enamikus arenenud maade majapidamistes, äriettevõtetes ja tööstuses kasutatavast veest pärineb veevärgist, mis peab täpset veearvestust selle üle, kui palju keegi vett on tarvitanud.

Arvepidamise jälgimiseks tuleb aga soetada veemõõtja ehk veearvesti, mis hakkab veekulu arvestama niipea, kui veekraani lahti keerate ning lõpetab siis, kui kraani taas sulgete. Veekulu mõõdetakse kuupmeetrites ning iga kuu lõpus esitab veefirma teile arve olgu siis teie teatatud näitude või kaugloetava veearvesti näidu põhjal.

Millist veemõõtjat valida, sõltub suuresti sellest, kus veemõõturit kasutama hakatakse. Kui veearvesti paigaldatakse eramajja, siis piisab sobiva läbimõõduga toru vahele paigutatavast külma veearvestist.

Sel puhul toimub veetorustiku jagunemine pärast veemõõtjat ning osa veest suunatakse kas siis veeboilerisse või keskküttekatlasse soojendamiseks.

Kõik mis liigub, see kulub. See tähendab aga seda, et veemõõtjat tuleb teatud aja tagant kalibreerida ja taadelda. Veearvesti kalibreerimise käigus määratakse kindlaks erinevus mõõturi näidu ja etalonsuuruse vahel, mis annab veemõõtja omanikule teada, kui palju temale kuuluv seade valetab. Veearvesti taatlemise tulemusel väljastatud tunnistuselt saab veearvesti omanik teada, kas temale kuuluv seade vastab tüübikinnituse nõudmistele või mitte ehk kas mõõturit tohib kasutada või ei. Veemõõtja taatlemisele tuleb aga kindlasti suurt tähelepanu pöörata, sest seade võib eksida ka veearvesti omaniku kahjuks.

Kui tegemist on kortermajaga, siis enamasti juhitakse lisaks külmale veele korterisse ka soe vesi. Kuna vee soojendamiseks on kasutatud lisaenergiat, siis on soe vesi kallim ning selle üle tuleb pidada eraldi arvestust. Selleks tuleb soetada veearvesti ka soojale veele.

Veemõõtja skeem

Veearvesti skeem

Ettevõte puhul sõltub veemõõtja ehk veearvesti valik suuresti tarbitava vee kogusest. Mida suurem on vee tarve, seda suurema läbilaskevõimega peab olema veemõõtur.

Veemõõtjate valik on väga lai ning piisava informatsiooni olemasolul suudab torulukksepp just teie vajadustele sobiliku veemõõtja välja valida vaid paari minuti jooksul. Veemõõtjad erinevad suuresti ka täpsusklassi poolest – mida kallim veemõõtja, seda suurem on reeglina mõõtmistäpsus. Enamlevinud veearvestite tööpõhimõte tugineb mõõturisse ehitatud väikesel tiivikul, mis hakkab toru läbiva veejoa toimel pöörlema, suurendades veemõõtja tablool olevaid numbreid. Siinkohal on oluline rõhutada, et veearvesti mõõtemehhanismi töökindluse ja täpsuse tagab niiöelda kuiv tööprotsess, mille käigus ei puutu ükski registraatori osa veega kokku. See saab teoks tänu efektiivsele magnetülekandele.

Lisaks pöörleva tiivikuga veemõõtjatele on teil võimalik otsustada ka ultraheli-veearvesti kasuks. Tegemist on äärmiselt kõrge mõõtetäpsusega veearvestiga, mis ei oma liikuvaid osi ning mida toidab 15 aasta pikkuse kestusega patarei. Veemõõturisse sisseehitatud AMR-funktsioon võimaldab teostada ka veenäidu kauglugemist.

Veearvesti valimisel on oluline enda jaoks selgeks teha, kas piisab tablooga veenäiturist või on otstarbekas soetada kaugloetav veemõõtja. Kindlasti on kaugloetaval veearvestil mitmeid eeliseid, millest olulisimaks on kahtlemata mugavus – paigaldad veemõõtja ja unustad selle, tasudes ainult arveid. Võimalik on soetada ka veemõõtjaid, millel on kaugloetavuse valmidus. See võimaldab veearvesti kauglugemisele üle minna just siis, kui te selleks valmis olete.

Torumees24.ee santehnikud vahetavad veemõõtjaid. Lisaks taatleme veemõõtjaid meie koostööpartnerite juures. Kutsu Torumees24.ee torulukksepp oma veemõõtjat vahetama tel: 55510072.